Doelstelling Nuwenhuys

achterhuis zwartwitWij zetten Landgoed Nuwenhuys in om de interactie te bevorderen tussen mensen met en zonder beperking.

Voor mensen met logo-nuwenhuyseen beperking is het niet vanzelfsprekend dat zij volwaardig meedoen in de maatschappij. Terwijl dat juist zo belangrijk is voor hun gevoel van eigenwaarde en welzijn.

Wij nodigen iedereen uit om bij Nuwenhuys activiteiten te ontplooien waar zij zelf gelukkig van worden en dat geluk te delen met anderen. Het gaat ons om aandachtsvolle ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking.

Naar alle verwachting start de herbouw van de Vlaamse Schuur in de zomer van 2019, waarna we in de loop van 2020 kunnen beginnen met Zinvol Werk voor mensen met een beperking op Nuwenhuys. Via deze website houden we je op de hoogte van de ontwikkeling.

infobord-landgoed-nuwenhuys-285x250cm

Dagelijks geluk in het dal van Breda