All posts by admin

Vandalen vs Professionele slopers

Een verlaten oud huis in een verwilderde tuin… Hoe spannend is dat! In elk geval erg aantrekkelijk voor jeugdige vandalen want in hun ‘scene’ ging het als een lopend vuurtje rond: “We weten een plek waar je lekker kunt slopen! Vet cool!”

Vergesloopt bakhuisjeschillende groepen jongens hebben zich in de zomer uitgeleefd. Eerst op het bakhuisje, waar ze los zijn gegaan op het dak en de muur. Daarna vonden ze een weg naar binnen, gesloopte wc potwaar ze vast begonnen aan de sloop van de wc en badkamer. Alerte buurtbewoners hebben een groepje jongens in de kraag gevat en overgedragen aan de politie. Het weerwoord van de jongens was: “We dachten dat het een verlaten huis was… “. Blijkbaar is dat voldoende reden om iemands eigendom kapot te maken…

Gelukkig is het nu de beurt aan de professionele slopers, die met verstand van zaken alle niet monumentale delen heel zorgvuldig verwijderen, zodat al het moois dat er achter de vele schrootjes en gipsplaten zit zo goed mogelijk tevoorschijn komt. Wat een mooie ontdekkingstocht!

Sloper verwijder niet waardevolle delen
Sloper verwijdert niet waardevolle delen
Aanzicht schouw
Aanzicht schouw en bedstede

Vol aan de bak!

Wie denkt dat we meteen van start kunnen gaan met de renovatie heeft het mis! Wat hebben we veel voorbereidend werk te doen en al gedaan – mede dankzij de voortvarendheid van betrokken partners! Sinds we weten dat het ons gegund is op 28 juni 2016 is het volgende al gebeurd:

Inspecteur bouwbegeleiding en aannemer in overleg

Inspecteur bouwbegeleiding en aannemer in overleg

 • Het eerste overleg met de renovatiearchitect en de bouwkundig ontwerper, die de benodigde input voor de omgevingsvergunning gaan verzorgen.
 • Het cultuurhistorisch onderzoek is gereed.
 • De gemeente heeft vergunning verleend voor het verwijderen van asbest en het kaal halen van de gebouwen (met behoud van monumentaal waardevolle delen).
 • De bouwhistorische verkenning wordt 12 september opgeleverd.
 • Het Flora en Fauna onderzoek (de natuurtoets) en het vleermuizenonderzoek is over vijf weken klaar.
 • Het terrein rondom de gebouwen is vrijgemaakt van opschot en onkruid.
 • De gebouwen zijn ingemeten en de bouwkundige staat is vastgesteld.
 • Het eerste overleg met de tuin- en landschapsarchitect die het door de gemeente vereiste natuur- en landschapsplan gaat maken.
 • De eerste controle van de inspecteur bouwbegeleiding van wat er weggehaald mag worden.
 • Het verwijderen van asbest.

Om je een idee te geven van wie en wat er allemaal bij komt kijken

Al deze voorbereiding is nodig voor het verkrijgen van  een omgevingsvergunning van de gemeente. Daar zijn verschillende gemeentelijke afdelingen bij betrokken:

 • Het is een rijksmonument. De monumentspecialisten van de gemeente Breda en de rijksdienst bepalen mee wat wij wel en niet kunnen doen met het pand.
 • Een deel van de grond ligt in of langs het natuurnetwerk (de Ecologische Hoofd Structuur). De gemeentelijke ecologen bepalen mee wat wij wel en niet kunnen doen met het terrein.
 • Het gebied heeft hoge archeologische waarde. De archeologie specialisten van de gemeente bepalen op basis van onze plannen welk aanvullend archeologisch onderzoek nodig is.
 • De afdeling Vergunningen verleent de omgevingsvergunningen.
 • De inspectie bouwbegeleiding houdt toezicht op de naleving van de afspraken.
 • De afdeling bestemmingsplannen is betrokken bij evt. bestemmingsplan wijzigingen.
 • En er zullen vast nog meer partijen aan tafel schuiven!

Als belastingplichtig eigenaar van een rijksmonument hebben we recht op belastingaftrek van de onderhouds- en restauratiekosten. Op basis van ons plan stelt  Bureau Monumentenpanden (BBM) van de Belastingdienst vast welke fiscale gevolgen het plan voor ons heeft. Zodra we de beschikking van BBM hebben, kunnen we echt aan de slag want dan weten we waar we financieel aan toe zijn.

Het renovatiefonds is onze partner bij de financiering van de renovatiewerkzaamheden en geeft pas definitief uitsluitsel over de financiering wanneer zowel de omgevingsvergunning is aangevraagd als de belastingdienst een beschikking heeft afgegeven.

Al bovenstaande activiteiten zijn er op gericht om dit jaar nog te kunnen beginnen met de renovatie van muren en dak. Want als er nog een winter overheen gaat, valt er in ieder geval aan de stalzijde niets meer te renoveren …

Familie Van Logtestijn
Familie Van Logtestijn

Het gaat beginnen!

160830huis met bakhuisOp 2 september 2016 om 13.00 uur zetten wij onze handtekening onder het koopcontract van de boerderij op Reeptiend 50! Al vanaf de zomer van 2014 kijken wij uit naar dit moment.

Via deze website delen we graag met jullie het creatieproces: van bijna-ruïne tot de fantastisch mooie plek die wij voor ogen hebben …