Donaties welkom!

Uw gift is belastingaftrekbaar


Wanneer u de doelstelling van landgoed Nuwenhuys – “het bevorderen van de interactie tussen mensen met en zonder beperking” – een warm hart toedraagt en een bijdrage wilt leveren aan het mogelijk maken van de activiteiten op Nuwenhuys, is uw donatie bijzonder welkom. Nuwenhuys betaalt geen erf- en schenkbelasting. Uw donatie komt dus voor 100% goed terecht.

U kunt uw periodieke gift voor 100% aftrekken van de belasting.

U kunt uw eenmalige gift in veel gevallen ook aftrekken van de belasting. Hoe dat precies zit, leest u in dit document: 

Wanneer u een periodieke gift wilt doen, kunt u gebruik maken van dit formulier.

inkomsten en uitgaven stromen Stichtingen Nuwenhuys

Landgoed Nuwenhuys is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. Om de inkomsten- en uitgaven stromen transparant te houden, bestaat de organisatie uit drie Stichtingen.

Stichting Steunfonds Landgoed Nuwenhuys – ANBI (opgericht op 2-01-’18). Bankrekening: NL62 TRIO 0338 8230 26

Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys- ANBI (opgericht op 2-01-’18). Bankrekening: NL40 TRIO 0338 8230 34

Stichting Medewerkers Nuwenhuys (wordt in 2020 opgericht)

Drie-jaren plan Stichtingen Nuwenhuys:180619_3jarenplan

Financien drie-jaren plan Stichtingen Nuwenhuys: Financien Stichtingen Nuwenhuys

Dagelijks geluk in het dal van Breda