Financiën

Donaties welkom

Uw gift is belastingaftrekbaar!

Wanneer u de doelstelling van landgoed Nuwenhuys – “het bevorderen van de interactie tussen mensen met en zonder beperking” – een warm hart toedraagt en een bijdrage wilt leveren aan het mogelijk maken van de activiteiten op Nuwenhuys, is uw donatie bijzonder welkom. Nuwenhuys betaalt geen erf- en schenkbelasting. Uw donatie komt dus voor 100% goed terecht.

Stichting Steunfonds Landgoed Nuwenhuys – ANBI (opgericht op 2-01-’18). Bankrekening: NL62 TRIO 0338 8230 26

U kunt kiezen voor een eenmalige gift of een periodieke gift. Een periodieke gift is voor 100% aftrekbaar van de belasting. U kunt uw eenmalige gift in veel gevallen ook aftrekken van de belasting. Hoe dat precies zit, leest u in dit document: 

U kunt Nuwenhuys op structurele basis steunen met een periodieke gift. Vanaf € 120,- per jaar treedt u toe tot HET NUWENHUYS GENOOTSCHAP. We houden de leden van het Nuwenhuys Genootschap op bijzondere wijze op de hoogte van de activiteiten van Nuwenhuys.

Wanneer u een periodieke gift wilt doen, kunt u gebruik maken van dit formulier.

Landgoed Nuwenhuys is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. 

Stichting Steunfonds Landgoed Nuwenhuys – ANBI (opgericht op 2-01-’18). Bankrekening: NL62 TRIO 0338 8230 26

Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys- ANBI (opgericht op 2-01-’18).

Drie-jaren plan Stichtingen Nuwenhuys:180619_3jarenplan

Dagelijks geluk in het dal van Breda