Project ‘Samen Op Verhaal Komen’ van start

SAMEN OP VERHAAL KOMEN OP LANDGOED NUWENHUYS

Doel is het contact tussen kinderen met en zonder beperking te stimuleren door samen te werken aan het maken, vertellen en ervaren van een verhaal.

Aanleiding is dat kinderen met een beperking vaak door andere kinderen worden aangestaard, uitgelachen of genegeerd. Blijkbaar werpt de beperking een drempel op die het maken van contact in de weg staat. Terwijl het contact zo verrijkend is voor iedereen.

De stappen van het project

Het project houdt in dat kinderen van reguliere scholen en kinderen van het speciale onderwijs gedurende een periode van vier weken een aantal keer bij elkaar komen rondom een verhaal dat zij samen gaan ervaren. Eerst krijgen de kinderen van het reguliere onderwijs een voorlichting over ‘kinderen met een beperking’ – dit is als voorbereiding op het eerste contact. De eerste echte kennismaking tussen de kinderen vindt plaats op de school van het speciale onderwijs. Daarna gaan de kinderen samen werken aan het maken van materialen die tijdens het verhaal nodig zijn. Tot slot wordt het verhaal door Marjolein Burgers van HetVertelatelier (www.vertelatelier.nl) verteld op Landgoed Nuwenhuys. De kinderen zonder beperking helpen de kinderen met een beperking om het verhaal op een fijne wijze te beleven.

Hoe vaak en voor wie?

Nuwenhuys organiseert dit project twee keer per jaar: in het voorjaar en rond de kerstperiode. Beide keren is er één verhaal voor een groep kinderen van rond de 10 jaar én één verhaal voor een groep jongeren van rond de 15 jaar.

Pilot met de Dr. De Visserschool, Stedelijk Gymnasium Breda en Visio Onderwijs Breda

Op 13 november is de eerste pilot gestart: 60 leerlingen van de groepen 7 van de Dr. De Visserschool kregen voorlichting van Rijan van Geene over de kinderen met een beperking van Visio onderwijs Breda. Ook de vierde klassers van het Stedelijk Gymnasium Breda doen mee aan de pilot. Op 17 en 20 december worden de verhalen verteld en beleefd op Landgoed Nuwenhuys.

Wat levert het op?

Kinderen en jongeren zonder beperking gaan door dit project de mens achter de beperking zien en waarderen.

Kinderen en jongeren mét een beperking voelen zich door dit project gezien en genieten ervan mee te doen en een waardevolle rol te vervullen.

Donaties maken dit project mogelijk – help je mee?

Met behulp van jouw donatie dekken we de kosten van het project: uitgaven voor de inzet van zorgbeleiders voor de kinderen met een beperking, HetVertelatelier en de benodigde materialen.

Jouw bijdrage kun je overmaken naar:

Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys,  Bankrekening: NL40 TRIO 0338 8230 34, ovv ‘Samen op verhaal komen’